Jäseneksi?

Haluamme joukkoomme aktiivisia itsensä ja yhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä

Haluatko verkostoitua aktiivisten ihmisten kanssa? Etsitkö väylää kehittyä, oppia lisää ilmaisutaitoa ja johtamisosaamista? Siinä tapauksessa nuorkauppakamari on sinua varten – hae meille koejäseneksi!

Ennen virallista koejäsenyyttä voit tulla tutustumaan toimintaamme – niin sanottuna tutustujana saat käydä kamarimme omissa koulutuksissa, kuukausitapahtumissa ja yritysvierailuilla sekä osallistua paikallisprojekteihimme. Jos ja kun koet kamaritoiminnan omaksesi, voit maksimissaan muutaman kuukauden mittaisen tutustumisjakson jälkeen hakea koejäseneksemme, jonka jälkeen sinun tulee myös maksaa koejäsenmaksu. Koejäsenyyden aikana saat olla mukana kaikessa! Koejäsenyys kestää 6–12 kuukautta, jonka jälkeen sinun on mahdollista hakeutua jäseneksi.

Varsinainen jäsenyys tuo mukanaan sen viimeisenkin oikeuden eli äänioikeuden! Jäsenyyttä kannattaa tavoitella silloin, jos olet eteenpäin pyrkivä noin 25–35-vuotias aktiivinen henkilö ja haluat verkostoitua muiden samanhenkisten kanssa. Mieti, mitkä ovat odotuksesi toiminnalta ja mitä itse uskot voivasi toiminnallemme antaa.

Lue ensin alla olevat koejäsenyyden ehdot ja täytä sitten koejäsenhakemus. Olemme sinuun yhteydessä pian ja olet tervetullut tutustumaan toimintaamme!

Kysy rohkeasti lisätietoja:

Reeta Lyyra

Varapuheenjohtaja 2023

reeta.lyyra@jci.fi


Koejäsenyyden ehdot

1. Olen kiinnostunut nuorkauppakamaritoiminnastaja anon Lahden Nuorkauppakamari ry:n koejäsenyyttä. 
Koejäsenenä olen oikeutettu osallistumaan kaikkiin Lahden Nuorkauppakamari ry:n tilaisuuksiin sekä alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin nuorkauppakamaritapahtumiin. Saan lisäksi Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenmatrikkelin sekä vuosittaisen suunnitelman mukaiset muut julkaisut kamari- ja kansalliselta tasolta.

2. Koejäsenenä minua sitovat yhdistyksen säännöt.
Minulla ei ole äänioikeutta yhdistyksen yleiskokouksissa eikä minua voida valita yhdistyksen luottamustehtäviin. Lahden Nuorkauppakamari ry:n hallitus nimeää minulle JC-kummin, joka opastaa ja ohjaa minua koejäsenyyteni aikana.

3. Koejäsenyyteni astuu voimaan hallituksen päätöksellä ja maksettuani eräpäivään mennessä liittymismaksun.
Koejäsenyys kestää yleensä 6–12 kuukautta. Koejäseneksi valinnan myötä tietoni lisätään M-files -jäsenintraan. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista yhdistyksen toimintaan koejäsenaikana. Varsinaiseksi, täysivaltaiseksi jäseneksi minut voidaan valita yhdistyksen yleiskokouksessa. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen yleiskokous. Kun minut valitaan koejäseneksi, maksan liittymismaksun ja seuraavana toimintavuotena varsinaisen jäsenmaksun.

4. Mikäli haluan erota yhdistyksestä ilmoitan asiasta kirjallisesti hallitukselle.
Erotessani ennen 30.11. vapaudun velvollisuudesta maksaa seuraavan vuoden jäsenmaksu. Hallituksella on oikeus erottaa minut yhdistyksestä mikäli rikon yhdistyksen sääntöjä.

Voit nyt täyttää koejäsenhakemuksen
Hakemus arkistoidaan hallituksen toimesta ja sen tiedot lisätään sähköiseen jäsenintraan, jonka käytössä JC-kummisi opastaa sinua.