Lahden Nuorkauppakamari Lahden kaupunginvaltuusto vieraana

 

JCI-Lahti ja osa Lahden kaupungin valtuustosta tapasivat lämminhenkisessä tapahtumassa juuri ennen joulua 17. päivä joulukuuta. Paikalla oli jäseniä sekä vuoden 2019 että 2020 hallituksista. Lahden kaupungin edustajina paikalla olivat kaupunginjohtaja Pekka Timonen, valtuutetut Merja Vahter, Juha Rosted, Hannu Rahkonen ja Milla Bruneau.

Kaupunginjohtaja Timosen puheenvuoro

Taloudellisesti Lahden kaupunki on kutakuinkin yhtä ahtaalla, kuin muutkin kunnat menojen lisääntyessä ja tulojen pienentyessä. Lahden kaupungin budjetti ei kuitenkaan ole yhtä pahasti alijäämäinen kuin monilla muilla kaupungeille kuten esimerkiksi Turulla ja Tampereella. Hyvinvointiyhtymä muodostaa lähes puolet kaupungin menoista. Tulevaisuudessa Lahden kaupunki aikoo panostaa mm. koulutustason nostoon sekä tehdä investointeja hyvinvointiin ja elinvoimaan. Näihin tavoitteisiin päästään parantamalla työllisyyttä sekä väestönkasvua. Ympäristöasioissa Lahti on suomalaisten kaupunkien joukossa ehdotonta kärkeä. Kivihiilestä luovuttiin 1.4.2019. Lahdessa yksityisen sektorin osuus työpaikoista on yli 70% mikä on enemmän kuin missään muualla. Lahden eteläisen ohitustien valmistuminen mahdollistaa radanvarren sekä askonalueen nykyistä tehokkaamman hyödyntämisen. Lahden kaupunki on myös mukana Suomi-rata hankkeessa, jonka tavoitteena on saada aikaan suora ratayhteys Lahdesta Helsinki-Vantaan lentokentälle 2030-luvulla. Helsinki-Vantaa lentokentän läheisyydessä työskentelee noin 20 000 ihmistä, joita halutaan houkutella Lahteen.

Lahti on euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021

Milla Bruneau kertoi meille ympäristöpääkaupunki hankkeen etenemisestä, sekä sen valtavista eduista. Ympäristöpääkaupunkiuus tuo Lahden kaupungille huimasti näkyvyyttä sekä yhteistyömahdollisuuksia. Olemme pohjoisin, itäisin sekä pienin ympäristöpääkaupungiksi ikinä valittu kaupunki. Lahden tarina ympäristökaupunkina on alkanut jo 80-luvulla Vesijärven puhdistamisen kautta. Yleisellä tasolla Lahden kaupunki on 25 vuotta edellä EU:n ympäristötavoitteista. Lahden nuorkauppakamari tekee Green Capitalin-hankkeen kanssa yhteistyötä. Yksityiskohdat yhteistyön luonteesta hiotaan myöhemmissä palavereissa.

Koko tarinan hankkeesta voit lukea verkkosivuilla www.lahdenvuosi.fi

 

Kaupunginvaltuutettu Juha Rosted korosti aluekehityshankkeiden tärkeyttä

Juha Rosted avasi erityisesti alueen ja kaupungin kehityshankkeita. Eteläisen kehätien valmistuessa nykyinen VT12 muuttuu valtatiestä kaduksi, jolloin sen hallinta siirtyy valtiolta kaupungille. Tämä mahdollistaa kadun muokkaamisen sekä alueen liikennejärjestelyiden parantamisen tukemaan alueen nykyistä tehokkaampaa käyttöä. Lahden matkailun todellinen pullonkaula on ollut majoituskapasiteetin riittämättömyys. Uuteen Ranta-Kartanon aluekehityshankkeeseen on kuitenkin vasta saatu rakennuspäätös kylpylähotellille, johon rakennetaan valmistuessaan 200 huonetta. Lisäksi Lahteen on vireillä kolme muuta hotellihanketta. Nykyinen Lahden hotellien vuosittainen täyttöaste on 60%. Hotellien tarjonnan kasvun tiedetään lisäävän myös kysyntää, kun majoituskapasiteetin kasvu mahdollistaa aikaisempaa isompia tapahtumia. Kymiring ja Lahden kaupungin museon valmistuminen lisäävät nekin kaupungin houkuttelevuutta matkailijoille.

You may also like...