Virkojen puolivuosikatsaus – SECY, TREAS & LIO

Tiedottaja – LIO

Kuka olet?

Eetu Eronen, Nastolaan juuri kotiutunut Kymenlaaksolainen

Kuinka hakeuduit nykyiseen virkaasi?

Teen töitä pienessä LVI-urakointia tekevässä yrityksessä Cool Factory Oy:ssä. Vastaan erityisesti markkinoinnista, mutta luonnollisesti teen myös myyntiä, sekä monia muita tehtäviä jotka milloinkin ovat ajankohtaisia. Lähtiessäni tämän vuoden LIO:ksi halusin päästä tekemään markkinointiviestintää monipuolisemmin kuin mikä on töissä ollut mahdollista. Lisäksi halusin oppia mahdollisimman paljon JCI-toiminnasta.

Oletko yllättynyt virkasi sisällöstä?

Eniten olen yllättynyt työnmäärästä, mitä tiedottajan hallitusvirkaan liittyy. Pitäisi hallita sekä ulkoista- että sisäistäviestintää, monella eri tasolla. Toisaalta viestinnän pitäisi houkutella uusia koejäseniä, toisaalta tukea yhteistyökumppaneiden hankintaa sekä tärkeimpänä tukea, sekä tuoda näkyville kuukausittaista toimintaa. Kaikki tämä tehdään samalla kun covid-19 ansiosta sai heittää kaikki suunnitelmat romukoppaan.  Kun tehtävän laajuus alkoi selvitä vuoden 2019 lopulla aloinkin heti kokoamaan ympärilleni tiimiä. Yhdessä viestintätiimin kanssa kakkua on ollut mukavampi syödä pienenpinä paloina ja tekeminen on ollut todella hauskaa.

Mikä virassasi on ollut helpointa tai vaikeinta?

Kuluneen puolen vuoden aikana olemme yhdessä viestintätiimin kanssa pyrkineet kehittämään Lahden nuorkauppakamarin viestintää helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Olemme yrittäneet pienentää kuukausittaista työmäärää keskittämällä viestintää harvemmille kanaville. Office 365 ympäristö sekä teams tarjoavat tähän paljon uusia mahdollisuuksia, joita koitamme syksyllä hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Juuri viestinnän kehittäminen on ollut samaan aikaan mukaansa tempaavaa, mutta kuitenkin myös todella haastavaa.

Huomaatko kehittyneesi kevään aikana? Miten? 

Olen oppinut priorisoimaan ajankäyttöäni. JCI-toiminta on harrastus muiden joukossa eikä se saisi tuntua liiaksi työltä. Loppupeleissä deadlinejen paukkuminen ei ole kovin vakavaa. Olen myös kehittynyt kirjoittajana. Ei minusta mitään kielioppinatsia ole kuoriutunut, mutta ainakin saan jonkinlaista tekstiä kirjoitettua aiheesta kuin aiheesta, helpommin kuin aikaisemmin.

Lopuksi vinkkejä ja kannustusta ensi vuoden virasta kiinnostuneille

Tiedottajan pesti on siinä mielessä kannustava että viestintä on jatkuvassa murroksessa. Viestintään kehitetään jatkuvasti uusia kanavia ja työkaluja. Parhaiden nuorkauppakamari toimintaan sopivien työkalujen valitseminen on vaikeaa, koska seuraavan vuoden LIO:lla saattaa olla jo aivan erilaiset lähtökohdat viran suorittamiseen. Itse olenkin keskittynyt omien vahvuuksieni teroittamiseen ja pyrkinyt kehittämään ensisijaisesti digitaalisen viestinnän kanavia. Suosittelen vahvasti että myös ensi vuoden tiedottaja rakentaa itselleen tiimin. Yhdessä tekeminen vain on lähtökohtaisesti paljon mukavampaa kuin yksin puurtaminen. Viestintäministeriölle valtava kiitos että olette mukana!

Eetu

Sihteeri – SECY 

Kuka olet? 

Elina Loukonen, SECY eli sihteeri 

Kuinka hakeuduit nykyiseen virkaasi? 

Olen toiminut aiemmin muutamissa yhdistyksissä sihteerinä, joten SECY:n virka tuntui luontevimmalta. Kamarissa on yleensä tavoite mennä mukavuusalueen ulkopuolelle ja kokeilla jotain aivan uutta ja tehdä virkoja/projekteja, joista ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta. Olin kuitenkin syksyllä 2019 aivan tuore siirtojäsen Helsingin kamarista, joten uudessa ja minulle tuntemattomassa kamarissa otin mieluummin tutun viran haltuun. 

Oletko yllättynyt virkasi sisällöstä? 

Se yllätti, kuinka paljon sihteerin virkaan kuuluu IT-tukena olemista. Sihteeri ei ole yksinään vastuussa kaikesta dokumentoinnista ja arkistoinnista, joten jotta kaikki muutkin hallituslaiset ja projekteissa mukana olevat saavat dokumenttinsa talletettua ja osaavat hyödyntää JCI:n järjestelmiä, on ihmisiä joutunut opastamaan paljon. 

Mikä on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana helpointa tai vaikeinta 

Helpointa ovat olleet sihteerin perustehtävät, eli pöytäkirjojen laadinta, dokumenttienhallinta ja jäsentietojen ylläpito. Vaikeinta on ollut JCI:n järjestelmäuudistusten (O365, Teams yms.) jalkauttaminen koko jäsenistöön.  

Huomaatko kehittyneesi kevään aikana? Miten? 

Ihmisten ohjaamista ja opastamista on joutunut tekemään paljon, joten siinä on saanut myös mahdollisuuden kehittyä. Olen ehkä nyt kärsivällisempi ja osaan antaa selkeämpiä ohjeita. 

Vinkkejä ja kannustusta ensi vuoden virasta kiinnostuneille: 

Sihteerin virka on siitä mukava, että kokouksia lukuun ottamatta kaikkia hommia voi tehdä ihan omalla aikataululla ja itsenäisesti. Tämä on siis hyvä virka myös kiireiselle ihmiselle. Keneltä tahansa onnistuu tämä virka, kunhan osaa kirjoittaa ja on pieni ripaus huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. 

Elina

 

Rahastonhoitaja – TREAS 

Kuka olet? 

Olen Kari Heinonen, 38 vuotias yrittäjä.

Kuinka hakeuduit nykyiseen virkaasi? 

Päädyin kamarin rahastonhoitajan (Treas) virkaan niin perinteisesti, että soitettiin ja kysyttiin.  

Mikä on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana helpointa tai vaikeinta?  

Virka on sisältänyt odotetusti kamarin maksuliikenteen hoitoa, laskutusta ja sijoituksia, periaatteessa aika selkeitä asioita. Osin tehtävässä tehdään budjettia ja seurataan sen toteutumista, joka on koronavuoden 2020 osalta täysin uusiksi mennyt asia ja haastavasti ennakoitavissa. 

Lopuksi vinkkejä ja kannustusta ensi vuoden virasta kiinnostuneille 

Tehtävää voi suositella, jos on halua nähdä ja tehdä talouspuolen vastuualuetta ja kokee sen hyödylliseksi stepiksi itselle. Alkuvuodesta osallistutaan tilinpäätöksen tietojen kokoamiseen, joten koko tilikauden kierto tulee käytyä läpi. Talousprosesseja voi viedä eteenpäin ja kehittää. Tehtävän etu on se, että osa töistä on ennakoitavissa ja vapaasti aikataulutettavissa, joten pienemmälläkin käytettävissä olevalla ajalla hyvin suunnitellen tehtävässä onnistuu. 

Kari Heinonen 

 

You may also like...