Alueen paras kansallisten ja alueprojektien toteuttaja

 

Tämän kunniakirjan eteen ovat tehneet töitä projektipäälliköt Essi Lundahl, Laura Vepsäläinen sekä Mirva Karttunen tiimeineen.

Mistä tämä palkinto sitten ansaittiin, niin avataan hieman projekteja ja niiden saavutuksia.

TOYP Suomi-kilpailun tavoitteena oli löytää henkilöitä, jotka ovat 18-40-vuotiaita ja saavuttaneet jotakin omalla tavallaan merkittävää. Heidän toimintansa voi hyödyttää esimerkiksi yhteiskuntaa tai ovat sellaisia henkilöitä, jotka ovat omalla esimerkillään innostaneet muita.

Ehdokkaita löytyi seitsemän kappaletta ja Essi yhdessä tiimiläisensä Kirsi Metsä-Heikkilän kanssa teki Suomen kamarialueista eniten ilmiantoja.

Vuoden Nuori Johtaja -projektissa etsittiin alle 40-vuotiasta, johtotehtävissä olevaa henkilöä, joka toimii vastuullisesti ja esimerkillisesti. Kilpailussa painotetaan henkilöltä löytyvän muun muassa ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, ihmisten johtamista sekä palveluhenkisyyttä.

Kilpailun kymmenen kärkeen ehdokkaista pääsi Aleksi Salminen, kauppakeskus Redin johtaja.

Lauran vetämän Päivä Johtajana -tempauksen tarkoituksena oli tarjota 15–20-vuotiaille nuorille tilaisuus seurata johtajan, esimiesasemassa olevan tai yrittäjän työtä päivän ajan. Tempauksissa mukana olevilla johtajilla oli mahtava mahdollisuus tuoda omaa yritystä ja työyhteisöä esille positiivisesti ja samalla edistää nuorten työelämätaitoja. Johtajalla oli mahdollisuus haastaa itsensä ja antaa nuorelle arvokas kokemus siitä, millaisia johtajuuden taitoja työelämässä tarvitaan. Nuorelle päivä oli puolestaan henkilökohtainen haaste ja mahdollisuus saada eväitä oman työuransa rakentamiseen.

Mukaan saatiin Lauran, sekä tiimissä toimineiden Riku Lehtiön ja Aku Mattilan voimin 20 yritystä ja mukaan lähti eri oppilaitoksista 25 opiskelijaa. Vuonna 2019 mukaan lähti 10 yritystä ja nuorta.

Mirvan vetämän Tuottavan Idea -projektin tavoitteena oli löytää uusia innovaatioita Lahden alueelta, jotka ovat joko tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä, liikeideaan tai muuhun yritystoiminnan edistävään toimenpiteeseen liittyviä ideoita. Tavoitteena kannustaa lahtelaista yrittäjyyttä ja saada heille näkyvyyttä.

Yrityssarjan voitti Päivi Pasasen ehdottama nastolalainen Mopasol Oy tuotteellaan Ovex järjestelmä. Start-up -sarjassa jaetun voiton Lappeenrantalaisen Afstor Oy:n kanssa sai Statzon Oy Lahdesta toimialadatan markkinapaikka tuotteen välillä.

Vientitykki -projektin tarkoituksena oli innostaa yrityksiä vientiin ja nostaa esiin hyviä esimerkkejä vientiyrityksistä. Sillä haetaan vuosittain palkittavaa yritystä ja / tai henkilöä. Vientitykki-palkinnon saajan valinnassa huomioidaan yrityksen aikaisempi vientitoiminta, viennin jatkuvuus ja toiminnan kannattavuus, uudet aluevaltaukset, uudet tuotteet, vietyjen tuotteiden määrä ja laatu, viennin Suomea tunnetuksi tekevä arvo ja viennin muu julkisuusarvo.

Kilpailun voitti nastolalainen SELKA Oy.

Kiitos projektipäälliköt ja kaikki projekteihin osallistuneet tiimiläiset!

#lahessaparemmin
#yhessäparemmin

You may also like...