Johtamiskoulutus Pertti ”Poke” Pohjolan vetämänä

Lahden Nuorkauppakamarilaisille saatiin ainutlaatuinen mahdollisuus korkeatasoiseen johtamiskoulutukseen, kun vierailevaksi kouluttajaksi saatiin Suomen Urheiluopiston johtajakoulutuksesta vastaava Pertti ”Poke” Pohjola. Koulutuksen aiheena oli johtajan rooli 2020-luvun organisaatiokulttuurissa: kuinka johtajan rooli on kehittynyt ajan saatossa ja mitkä ovat avaintekijät hyvinvoivan sekä tehokkaan tiimin toiminnan kannalta. Koulutuksen aikana analysoitiin perinteisen pyramidimaisen johtamismallin taustalla olevaa informaatiomonopolia sekä tilanteen muutosta nykyhetkeen ja tulevaisuuteen siirryttäessä.

Johtamiskoulutus on olennainen osa Suomen Nuorkauppakamareiden strategian seuraamista, joten kyseisen aihepiirin huippuosaajan saaminen Lahteen herätti osallistujissa paikoin jopa harrasta tarkkaavaisuutta. Dialogipohjaista johtamista demonstroitiin osana koulutusta, kun osallistujilta kysyttiin tasaiseen tahtiin omia näkemyksiä esitellyistä teemoista, jolloin koulutuksen sisältöä saatiin painotettua kamarilaisten omien kommenttien pohjalta haluttuun suuntaan. Keskusteleva opetustapa toimikin hyvin, sillä tunnetusti aktiivinen kamarilaisyleisö toi mielellään omia näkemyksiään ja kokemuksiaan esiin värittämään koulutussisältöä.

Koulutus oli siinä määrin pidetty, että vastaavien johtamiskoulutusten järjestäminen otetaan varmasti jatkossakin suunnitelmiin.

Lahden Nuorkauppakamari kiittää Pokea erinomaisesta koulutuksesta!

Teksti: Markus Honkanen

You may also like...